Na Let’s Talk #2: "ĐỊNH GIÁ" CONTENT CÓ KHÓ KHÔNG? - TẤT TẦN TẬT VỀ CÁCH DEAL LƯƠNG, THĂM DÒ MỨC LƯƠNG TRONG LĨNH VỰC CONTENT 

Speakers: Na Nguyen, Duy Vũ, Tuyết Tùng Lukas
Date & Time
Sat, Mar 26 at 12:56 PM
Trên thị trường có vô số cách để định giá sản phẩm nội dung. Làm thế nào để câu chữ, ý tưởng của Content Creator có thể được đánh giá một cách khách quan nhất? Có tips nào để deal lương và thăm dò mức lương trong lĩnh vực Content? Cùng tìm hiểu nhé!