SS1: Có những kênh đầu tư tài chính nào? 

Speakers: Holly Nguyen, Danh Tran
Date & Time
Thu, Mar 10 at 01:58 PM
Dành cho người chơi “hệ làm giàu không khó, chỉ cần có chuyên gia mách nước"/ các bạn trẻ có nhu cầu tìm hiểu về đầu tư, mong muốn vạch định đường hướng tài chính cho tương lai ngay từ sớm.