Chàng-Ngốc-Già Weekly #002: Đầu tư hay Đầu cơ ? 

Speakers: Chàng- Ngốc-Già
Date & Time
Sat, Feb 26 at 01:55 PM
Sự khác nhau giữa đầu tư và đầu cơ ? làm sao biết cái nào hợp với mình ? Follow CNG trên OnMic để không bị lỡ các show tiếp theo !