Đường Sữa 🥛🍼#2: Ánh nắng ấy là nơi tôi phải rời khỏi. 

Speakers: Nguyễn Kiên Chung, Pham Quoc Tuong Lam
Date & Time
Thu, Feb 15 at 04:30 PM
Có những lúc tự hỏi bản thân là mình cần gì ở bản thân. Nhưng nó luôn trả lời 1 cách lưỡng lự. Thôi không cần gì đâu cứ đi đi nhưng hãy đi theo cách của mình nhé☺️. Trách nhiệm phải đi đôi với hành động. Bản lĩnh phải đi đôi với can đảm. ☺️☺️☺️☺️