Vắc xin văn hoá #1: Tứ bất tử 

Speakers: Nguyên Trang, Vu Tien Dung, Việt Anh Nguyễn, Bao Khanh Nguyen, Uy Le
Date & Time
Sun, Aug 29 at 03:57 AM
Nếu bạn không/chưa biết “Tứ bất tử” là gì, bạn phải tham gia chuỗi chương trình “Vắc xin văn hoá” của bọn mình rồi. Lớp Hán cổ chúng mình sẽ chia sẻ và trao đổi với các bạn những câu chuyện về văn hoá Việt Nam trên tinh thần kế thừa và kết nối.