🔮 TAROT & ĐỜI SỐNG #11 Những điều cấm kỵ trong Tarot 

Speakers: Ngọc Xuân Bùi Phạm
Date & Time
Sun, Feb 20 at 01:58 PM
Học Tarot, xem Tarot, trở thành Tarot Reader... hành trình này lắm điều kiêng kỵ. Liệu có nên không hay chỉ là những quy tắc không có thật... và thật chất điều gì đang bị cấm?