#3 The Self Love Talk - Ngộ Độc Tinh Thần (Mental Poisoning) 

Speakers: Naomi Trương
Date & Time
Tue, Aug 24 at 11:45 AM
- Ngộ Độc Tinh Thần là gì? - Ngộ Độc Tinh Thần có dấu hiệu như thế nào? - Làm sao để Thải độc tinh thần? Show này khum có khách mời, các bạn hãy là khách mời và "talk" cùng mình nhé!