Học Ngành Kinh tế là học Cái Gì ? Rồi sẽ làm gì ? 

Speakers: Minh-Hai Ngo, Thomas Tran, Loan Lê, uyen pham, Advertising Vietnam, Chàng- Ngốc-Già, Trung Nguyen
Date & Time
Sun, Aug 15 at 01:55 PM
Nhiều bạn đắn đo trước việc lựa chọn ngành để học, để chuyển đổi. Buổi chia sẻ của các speaker sẽ giúp các bạn thấy một bức tranh rộng hơn về việc học và làm trong ngành Kinh tế bao la. Khách mời: - Thầy Ngô Minh Hải, P. Hiệu trưởng ĐH Gia Định - Anh Thomas H. Tran Quản lý Cấp cao về Phòng chống Gian Lận, Rửa tiền và Tội phạm Tài Chính, PwC UK - Tiến Sĩ Võ Đình Trí - Tiến Sĩ Loan Lê CEO Loan Le Co., Ltd - Chị Uyên Phạm Cựu CMO Coca Cola Indochina