LCN Talks 3: Đầu Tư - Khai Thác Tài Chính Tự Thân Cho Freelancer Và Gen Z 

Speakers: Quách Duy Anh, Pham Quoc Tuong Lam, Bui Huynh Minh Phong, Thuận Nguyễn, Làm cùng nhau
Date & Time
Wed, Dec 22 at 12:54 PM
LCN Talks là nơi chúng ta cùng nhau trò chuyện. Để tìm giải pháp cho những khó khăn khi bạn mới bắt đầu trở thành người làm việc tự do - một freelancer. cũng như cách để freelancer phát triển công việc và bản thân từ kinh nghiệm của các anh chị đi trước.