Career Chats: Một ngày của Host Airbnb 

Speakers: Huong Tran
Date & Time
Thu, Aug 26 at 12:57 PM
Trò chuyện cùng bà chủ Lisa Apartments Vinhomes về việc khởi nghiệp và con đường đến với thị trường bất động sản. Đầy biến động trong khoảng thời kì Covid, làm sao để biến nguy thành cơ và tiếp tục phát triển doanh nghiệp của mình. Talk soon!