Vắc xin văn hoá #16: Truyền thuyết Bà Chúa Kho 

Speakers: Nguyên Trang, Bao Khanh Nguyen, Uy Le, Vu Tien Dung, Viên Sơn Panyananda, Nhân Trương, Việt Anh Nguyễn
Date & Time
Mon, Dec 6 at 01:47 PM
Vài câu chuyện về nội loạn, chống ngoại xâm và viễn chinh thời Lý.