bàn về câu chuyện trong sách Bí Mật Của May Mắn 

Speakers: Linh Phung Tran
Date & Time
Tue, Dec 5 at 12:05 PM
Mình sẽ giới thiệu sách, tác giả và nói cảm nhận của mình về sách Bí Mật Của May Mắn. Mình sẽ nói câu chuyện trong sách, cùng nói chuyện với các bạn về sách.