Chiện "Tình" #06 | SPECIAL EP | "Yêu" người chuyển giới, cách người chuyển giới "yêu" 

Speakers: My Nguyễn, Phuong Bui, FTM Vietnam Organization, Bu Nguyen, Anh Dang
Date & Time
Wed, Sep 20 at 12:54 PM
Yêu một người chuyển giới, hoặc khi người chuyển giới "yêu" mình, thì có gì thú vị? Tìm hiểu các góc nhìn vận dụng kĩ năng hơn kích thước của khách mời trans guy để xem "yêu" trans guy thì thích hơn chỗ nào nhé ;)