Debrief chính mình #7: Đỏ mắt tìm mentor trong ngành?! 

Speakers: OnMic Official, Uy Le, Nhã Nhi, Nguyễn Chiến, Uyen Nguyen
Date & Time
Wed, Aug 16 at 12:58 PM
Bước vào ngành, may thì tìm được mentor có tâm, có tầm. Mà xui xui cái là bị ép công sức, bị chà đạp cá nhân! Tui nói vậy, mấy bà thấy có đúng hông nè?