Vắc xin văn hoá #14: Truyền thuyết về xứ sở của vàng 

Speakers: Nguyên Trang, Uy Le, Nhân Trương, Vu Tien Dung, Việt Anh Nguyễn, Bao Khanh Nguyen
Date & Time
Mon, Nov 22 at 01:59 PM
Các vùng biên giới An Nam đều có mỏ vàng, các loại thuỷ cầm như ngỗng, vịt bơi sang sông phía Giao Chỉ kiếm ăn trở về để lại phân có vàng… (Sử liệu nước Tống nói về Đại Việt thời Lý)