FM9x #50|MANG VỢ VỀ NUÔI - Hoàng Chi (11) 🎧 

Speakers: Ty Chuot
Date & Time
Tue, Jul 11 at 10:28 PM
Thảo, một cô gái không được may mắn trong cuộc sống khi lớn lên trong gia đình thiếu đi tình thương của Ba Mẹ, sống nương tựa vào những lời cay nghiệt của Cô,Giượng; Và rồi số phận cô gái nhỏ nhắn này có thật sự may mắn kể từ khi gặp “Chú” Mạnh Hưng ?