Content Writer + Designer. Làm sao quất job cùng nhau?  

Speakers: Leo Phan, Bold Creative, Trung Nguyen
Date & Time
Sun, Jul 18 at 12:50 PM
Làm sao để sự tình làm hình với chữ được trơn tru cho từng thiết kế quảng cáo, sáng tạo. Làm sao để hệ chơi với hình, không làm tình, làm tội hệ chơi với chữ, và hệ chơi với chữ, không làm dữ với hệ chơi xếp hình.