Phán xét là lười biếng trong tư duy? 

Speakers: Cuong Nguyen
Date & Time
Sun, Jun 4 at 01:00 PM
Đôi khi chúng ta dễ dàng phán xét một ai đó, một việc gì đó chỉ vì ta nhìn thấy vậy, nghe thấy vậy mà quên mất rằng đôi khi "mắt thấy hay tai nghe" cũng chưa chắc đã là thật. Sự thật luôn cần có tư duy để chứng minh.