Podcast #8 - SÁNG TẠO LÀ GÌ? 

Speakers:
Date & Time
Fri, Jun 16 at 03:42 AM

Sáng tạo là gì? Này nghe hỏi hoài luôn nhưng vẫn cứ  luôn thắc mắc lởn vởn trong đầu. Để Bóng Đèn hôm nay kể cho bạn nghe sáng tạo là gì nhé! 

Support the show