Ep04 - Tại sao chúng ta du lịch? 

Speakers:
Date & Time
Fri, Jun 9 at 06:35 AM

Liệu du lịch có phải là liệu pháp trị liệu hoàn toàn hay chỉ là 1 miếng băng dán cho vấn đề của cuộc sống hiện tại? Tại sao bạn chọn 1 địa điểm du lịch? Bạn có mong muốn gì về địa điểm đó? Cùng lắng nghe với Maggie nhé.