Vắc xin văn hoá #78: Cải lương luôn cần cải lương 

Speakers: Soda Chanh Muối, Gen Z với Cải lương, Huy Mai, Nguyên Trang, Dũng Trần, Vu Tien Dung, Bao Khanh Nguyen, Quang Nguyễn
Date & Time
Mon, May 29 at 01:52 PM