1 TIẾT tha thiết: Lẽ sống hay lẻ bóng 

Speakers: Thu Huong Tran
Date & Time
Fri, Jun 2 at 01:00 PM
Chương trình 1 tiết tha thiết số tiếp theo với chủ đề Lẽ sống hay lẻ bóng, cùng thảo luận về ý nghĩa cuộc sống các bạn nhé Ngày 2/6/2023 @20:00-20:45 Đăng ký tham gia trực tiếp qua Zoom: bit.ly/1tietthathiet Đăng ký coaching 101: bit.ly/dangkycoaching101