#Soultalk #60sTherapy #healing #1 #thôimiênlượngtử #hồiquy #TAM-SINH-TAM-THẾ 

Speakers: Mạch Nha, Mặc Phong, Cáo Nàng
Date & Time
Fri, Oct 22 at 01:56 PM
Những câu chuyện tình yêu li kì qua nhiều kiếp, tường thuật bởi nhà thôi miên Ngân DH - nhân vật quan trọng từng được nhắc đến trong quyển sách bestseller Luật Tâm Thức của tác giả Ngô Sa Thạch. Các chủ thể trong ca thôi miên đã được chữa lành ra sao?