Radio đời sống - số 46: Nhà đôi khi cũng không hẳn là nhà... 

Speakers:
Date & Time
Tue, May 9 at 09:53 AM

Để lại câu chuyện của các bạn tại: https://forms.gle/7wrqWtC2HzHPrHQe9

Trong cuốn “Một cuốn sách trầm cảm” có đoạn trích đến đau lòng “Nhà có khi cũng không hẳn là nhà. Đôi lúc việc về nhà với mình lại như là đeo gông xiềng và bước vào ngục giam vậy. Mình đã từng rất sợ việc về nhà. Sợ tiếng chửi, sợ tiếng đay nghiến và sợ tiếng cãi cọ đánh mắng của người này người kia. Sợ những cuộc trò chuyện không hiểu lẫn nhau, sợ những lần bắt ép và sợ việc phải đối mặt với những ánh mắt đã khiến mình trở thành người như ngày hôm nay. Dù cho sau này, nhà cũng đã thay đổi nhưng những ám ảnh ngày trước vẫn còn trong tâm trí của một bé con. Mình ước nhà là nơi để về, ấm áp đầy tình thương. Tiếc thay, thực tế nhà vẫn là nhà, vẫn là nơi để về nhưng chỉ là nơi để về mà thôi…”

Kết nối với cô nhiều hơn tại: ⁠https://www.facebook.com/hocvancosuongmai⁠