Kể Cho Tôi Nghe ep.139: Khi Bạn Thân Lại Làm Thân Với Người Mình Không Thích 

Speakers:
Date & Time
Mon, May 8 at 09:32 AM

Sự phản bội trong tình bạn nhiều khi cũng đau đớn như sự phản bội trong tình yêu vậy. Bạn sẽ làm gì nếu biết người bạn rất thân của mình lén lút kết giao với người mình không thích nhưng không hề chia sẻ cho mình biết? Đêm 30 Tết, hãy cùng nghe những tâm sự của người bạn trong lá thư mới nhất nhé.