Goodvertisings Vietnam

@goodvertisingsvn

104 followers
5 following
Chuyên kênh kiến thức cho cộng đồng làm quảng cáo, truyền thông có trách nhiệm giới Follow chúng mình trên Facebook để cùng đấu tranh cho quảng cáo tốt nha!👇👇👇 https://www.facebook.com/Goodvertisingsvn