TWM #Spec: Hành Lý Tình Yêu OnMic version - P1 

Speakers: Pham Quoc Tuong Lam, Tân Phạm, Navie Gạo
Date & Time
Mon, Feb 12 at 01:00 PM
Talk With Me (TWM) - Cuộc sống vốn dĩ bon chen, có những lúc bạn cần “Thay lời muốn nói” hoặc “Tâm sự với người lạ”. TWM sẽ lắng nghe và giúp bạn giải đáp mọi điều trong cuộc sống.