TWM #9: 999 bức thư gửi chính mình (131-260) 

Speakers: Pham Quoc Tuong Lam, Tân Phạm, Minh Toàn Bùi Phạm, Xuân Vương
Date & Time
Thu, Jan 26 at 12:27 PM
Talk With Me (TWM) - Cuộc sống vốn dĩ bon chen, có những lúc bạn cần “Thay lời muốn nói” hoặc “Tâm sự với người lạ”. TWM sẽ lắng nghe và giúp bạn giải đáp mọi điều trong cuộc sống.