TWM #12: Chuyển giao 2 tháng đầu năm - Vui là chính 

Speakers: Pham Quoc Tuong Lam, Tân Phạm
Date & Time
Tue, Jan 31 at 04:11 PM
Talk With Me (TWM) - Cuộc sống vốn dĩ bon chen, có những lúc bạn cần “Thay lời muốn nói” hoặc “Tâm sự với người lạ”. TWM sẽ lắng nghe và giúp bạn giải đáp mọi điều trong cuộc sống.