🔮 LÃNG NHÂN LINH BỐI season 2 #32: Lá bài số 2 The High Priestess - Tĩnh lặng đúng lúc 

Speakers: Ngọc Xuân Bùi Phạm
Date & Time
Sun, Mar 5 at 02:00 PM
Show dành cho khán giả quan tâm thắc mắc đến #Tarot. Mùa 2 Lãng Nhân Linh Bối trở lại với những câu chuyện chủ đề cụ thể về Tarot với những chia sẻ chuyên sâu hơn.