🔮 LÃNG NHÂN LINH BỐI season 2 #31: The Magician- Nguyên mẫu Tính Nam 

Speakers: Ngọc Xuân Bùi Phạm
Date & Time
Fri, Feb 3 at 01:59 PM
Show dành cho khán giả quan tâm thắc mắc đến #Tarot. Mùa 2 Lãng Nhân Linh Bối trở lại với những câu chuyện chủ đề cụ thể về Tarot với những chia sẻ chuyên sâu hơn.