Một ngày "Hưng - Cảm" của nàng 

Speakers: Những đứa trẻ không hạnh phúc
Date & Time
Fri, Dec 2 at 05:00 PM
Hưng - Trầm cảm, rối loạn lưỡng cực, đa nhân cách, bạn muốn biết định nghĩa, bạn có thể tìm kiếm trên internet, trong sách báo, trong phim ảnh, thế nhưng ở ngoài đời thì sao? Một người bị rối loạn lưỡng cực, lúc tiêu cực, lúc tích cực, đang hưng phấn rồi lại trầm cảm tức thì? Ở đây chúng ta cùng thủ thỉ với chị Hương - một quý cô từng mỗi ngày "hưng - cảm" và cách cô nàng vượt qua màn đêm của cuộc đời. Tập này thật sự rất thủ thỉ.