Defi (Tài chính phi tập trung) - Hình thức ảo nhưng giá trị thật!  

Speakers: Leaf Finance, Dr Azot
Date & Time
Sun, Dec 4 at 01:26 PM
Defi - nền tài chính phi tập trung là một ứng dụng của blockchain và đang là xu hướng đầu tư mới. Làm thế nào để biết được đâu là một dự án Defi tốt hay tương lai của Defi sẽ phát triển như thế nào? Đây sẽ là những câu hỏi nóng hổi tuần này!