#29: phán xét và định kiến 

Speakers: Thuần Podcast
Date & Time
Sat, Nov 19 at 05:00 PM
Cái mic này có oke hơn k mn ưiii Cảm ơn cậu đã ở đây, loveu3000<3 _____________ Blog on FB: Thuần Radio: https://www.facebook.com/randomnessofthuan IG: @thepodcastofthuan Tiktok: @thepodcastofthuan Youtube: Thuần