Vì Ai Dầm Khâm: Positions | #16: Điều cần biết về "Chó viết" 

Speakers: Holly Nguyen, Theodore Pavlovski
Date & Time
Fri, Nov 18 at 02:32 PM
"Dog ghi" = "Chó viết" gì thế? Phải viết "gâu gâu" cho cuộc thâm nhập đôi mình thêm đậm sâu không? Nghe có vẻ lý thuyết nhưng lại rất... thiết thực đó nha! Chuỗi TƯ THẾ lại tiếp tục với Doggy style, mời các đồng râm!