INFLUENCER MARKETING COMBAT: Sáng tạo nội dung cùng influencer - 101 chuyện bi hài từ Creative Lead 

Speakers: Khánh Huỳnh Lê, Golden Stella, Khoachim Khoa
Date & Time
Thu, Sep 23 at 01:49 PM
Buổi nói chuyện này sẽ cho chúng ta góc nhìn về việc sáng tạo nội dung của influencer và đặc biệt việc này trong một chiến dịch truyền thông sẽ như thế nào?