📽 "MỘT THỜI VANG BÓNG" #11: Phim Gái nhảy - Lê Hoàng 

Speakers: Ngọc Xuân Bùi Phạm, Theodore Pavlovski
Date & Time
Sat, Dec 10 at 02:30 PM
Gái nhảy là một bộ phim Việt Nam của đạo diễn Lê Hoàng, do hãng phim Giải Phóng sản xuất năm 2003. Bộ phim mở đầu cho thời kỳ phim thương mại sau giai đoạn khủng hoảng của điện ảnh Việt Nam thập niên 1990...