RÌ VIU RANDOM #9 Tà tưa free TỐI NAY khum? 

Speakers: Holly Nguyen
Date & Time
Tue, Sep 27 at 12:00 PM
1. Comment đối tượng mà bạn muốn review 2. Bạn được chọn lên review TẶNG 1 LY TRÀ SỮA 3. "Chiến Thần Review" TẶNG NÓNG 1 MẸT BÚN ĐẬU