Sự thật đằng sau ngày sinh của bạn? | Aquaradio Special 

Speakers: Sáng Sáu, Thành Bùi, Tân Đào
Date & Time
Wed, Sep 28 at 01:56 PM
🎙 Lý giải tiềm năng từng cá nhân từ góc nhìn Thần Số Học (Numerology) và Chiêm Tinh Học (Astrology). Hữu duyên phân tích Chiêm Tinh Học và Thần Số Học cho thính giả ở lại đến cuối show.