🏋🏼‍♂️Bập Bẹ Làm Sếp #1| Lần đầu LÀM SẾP, cần chuẩn bị gì? 

Speakers: Annie Nguyen, OnMic Official
Date & Time
Sun, Oct 2 at 01:30 PM
🎇 Bập Bẹ SS3 trở lại với một chủ đề cháy, và bắt trend hơn 🔥🔥 🎇 Giới thiệu với cả nhà BẬP BẸ LÀM SẾP - series thuộc OnMic Originals xoay quanh những kỹ năng sinh tồn dành cho các newbies đang tập tành làm SẾP 👨🏻‍💼👩🏼‍💼 📆 20H30 THỨ HAI HẰNG TUẦN