HIỂU ĐỂ THƯƠNG |Nỗi Đau (Cáo lỗi dời tg lên sóng của chương trình) 

Speakers: Liam Dang, Danny Võ
Date & Time
Fri, Sep 23 at 02:09 PM
Bạn đã từng "đau"? Hãy chia sẻ với chúng tôi cơn đau thể lý hoặc nỗi đau tinh thần mà bạn đã từng trải qua. Hữu duyên chúng ta sẽ trò chuyện cùng nhau.