Nghề, nghiệp #15 Áp lực tăng trưởng từ thành tựu cá nhân đến quy mô cty? 

Speakers: Holly Nguyen, Thịnh Nguyễn
Date & Time
Wed, Aug 24 at 02:00 PM
Growth rốt cục là làm gì? Áp lực growth có phải mang nghĩa tập thể như phòng ban, quy mô công ty, độ phủ sóng của thương hiệu không? Vậy còn growth cho sự nghiệp bản thân và portfolio cá nhân thì sao?