💼 Chinh phục sếp với kỹ năng "MANAGING UP" (Quản lý cấp trên) 

Speakers: Annie Nguyen, OnMic Official, Giang Duong
Date & Time
Mon, Aug 8 at 01:30 PM
❇️ Ai bảo chỉ có sếp giao việc cho nhân viên? ❇️ Bạn đã thử đổi vai trò cho sếp chưa? 📌"Managing up skills" (hay kỹ năng quản trị cấp trên) là một kỹ năng bổ ích để bạn giao tiếp với managers hiệu quả, và chủ động tạo cơ hội nghề nghiệp cho mình đấy 😍