Khi nào thì ta nên từ bỏ? 

Speakers: Grow Positive Thoughts
Date & Time
Fri, Aug 12 at 02:15 PM
Buổi trò chuyện, thủ thỉ dành cho những người trẻ đang tìm cách thích nghi với cuộc sống đầy khó khăn. Chúng mình cùng: + Học cách trao cho bản thân thêm cơ hội sửa sai. + Học cách vượt qua sự thất bại để đến với một cơ hội khác phù hợp, tuyệt vời hơn nhé