🥂 THE BRUNCH PUNCH: Sao Bà Mê Đà Nẵng Quá Dzậy? 

Speakers: Theodore Pavlovski, ThuyVy Nguyen
Date & Time
Sun, Aug 7 at 03:30 AM
Sau bao tháng ngày ao ước thì "cô Ba Sài Gòn" Thúy Vy sắp quay trở lại Đà Nẵng yêu thương. Cùng với "thổ địa" Theodore tìm hiểu xem thành phố biển xinh đẹp đã "bỏ bùa" Thúy Vy ra sao, và lần du lịch này thì nên đi những đâu nhé!