Trầm cảm & những góc khuất 

Speakers: Carota Mental Health App, Mai Pham
Date & Time
Sat, Jun 25 at 01:24 PM
Thạc sĩ Tâm lý chị Phạm Thanh Mai sẽ chia sẻ về "Trầm cảm" - chủ đề với tần suất xuất hiện ngày càng dày đặc trên truyền thông và xã hội. Ngoài những điều chúng ta đã biết, liệu còn góc khuất nào mà người mắc Trầm cảm đang phải đối diện?