Tám Giờ Ba Mươi [8.30] #2 “Body Shaming - Ê con mập! Nhỏ đó đen mà lùn nữa ..” 

Speakers: AiVi Nguyen
Date & Time
Sun, Jun 26 at 01:30 PM
một chuyên đề hướng đến nỗi lòng của ta từ chuyện nhỏ đến chuyện vừa .. là sự chia sẻ từ những trải nghiệm, là sự lắng nghe rồi mong chờ một gợi ý để giải toả dấu chấm hỏi trong đầu .. vào lúc 8.30 , am or pm ?! https://forms.gle/an8DA1hjuyGkkYsq6