📚BOOK EVERYDAY: Cơ thể ta đã hai triệu năm #2 (Yong Chul Kwon) 

Speakers: Mady Zane
Date & Time
Sun, May 15 at 04:00 AM
Đã hai triệu năm trôi qua, cơ thể chúng ta vẫn sử dụng những gen tương thích với lối sinh hoạt từ thời nguyên thủy, dẫn đến nhiều căn bệnh thời hiện đại. Cần điều chỉnh chế độ ăn uống, sinh hoạt như thế nào để phù hợp và đem lại lợi ích sức khỏe tối đa?