Vắc xin văn hoá #34: 10 danh tướng khai quốc thời Lê 

Speakers: Nguyên Trang, Bao Khanh Nguyen, Vu Tien Dung, Việt Anh Nguyễn
Date & Time
Mon, May 9 at 02:00 PM
Sĩ tốt kén người hùng hổ Bề tôi chọn kẻ vuốt nanh Gươm mài đá, đá núi cũng mòn Voi uống nước, nước sông phải cạn. Đánh một trận, sạch không kình ngạc Đánh hai trận tan tác chim muông. (Bình Ngô đại cáo)