💘 TÌNH DƯỢC: Mối Quan Hệ "Bọc Đường" 

Speakers: Theodore Pavlovski
Date & Time
Wed, May 25 at 01:00 PM
Chắc hẳn nhiều người đã từng nghe, hoặc thấy những mối quan hệ xa hoa, tràn ngập vật chất giữa các "em bé đường" và "bố/mẹ đường". Liệu trong mối quan hệ "bọc đường" có tồn tại tình cảm thật sự? Hay chỉ đơn giản là một kiểu "ăn bánh trả tiền"?